Specialsök - Spår - Lydnad

      Uppdrag & Utbildningar Spår på skiftande underlag. 

April 2015.

Tibbe spårar på en skolgård med skiftande underlag som sand, gräs, grus, asfalt, sten och cementplattor. Föremålen som är utlagda består av 2x3 cm bitar av brandslang, med svarta sidan uppåt. Filmen är en nerkortad och stundtals uppspeedad version. I verkligheten var spåret längre. Men, trots det drygt 7 minuter film, för den som orkar :)

ExternalVideoWidget

Post
Samtal
Karta
Om
Instagram