Specialsök - Spår - Lydnad

      Uppdrag & Utbildningar Nosaktivering - Kortkurs, mars 2015. 

En film från sista kurstillfället där kursdeltagarna får ett introduktionspass i momentet "Sök i rum". 


Post
Samtal
Karta
Om
Instagram