Specialsök - Spår - Lydnad

      Uppdrag & Utbildningar TRÄNINGSFILOSOFI 

Med tiden har jag fått en viss inblick och förståelse av olika träningsmetodiker.  

Insikten är att vi alla, inklusive våra hundar, är individer med olika behov och förutsättningar. Det finns flera sätt en ett, för att nå sitt mål.

 

Målbild

Idealet är en hund som utför sina uppgifter väl anpassat efter situationen med rätt intensitet och drivkraft under längre tid. 

 

Träningsmetod

Jag har valt en inlärningsmetod som jag upplever fungerar till såväl träning av specialsök som till rena tävlingsmoment. En tillförlitlig metod som jag har sett fungerar effektivt hos många som tränar hundar samt mina egna. En metod som bygger på empiriska fakta med vetenskaplig grund. Men, god hundkunskap är så mycket mer än träningsmetoder. Hundens behov och dess förutsättningar måste alltid komma i första hand enligt min livssyn. Vi, som hundägare bör lära oss hur vi kan forma vår hund - vår individ, för att uppnå de beteenden vi vill ha mer eller mindre av. Med andra ord måste vi hundägare ibland behöva ändra våra beteenden. Inte så lätt alla gånger..


Rent praktiskt betyder det att jag tittar på hundens typ, funktion och temperament samt även hundägarens ambitioner och förutsättningar för träningsmetoden. Jag har en "grundmall" jag gärna tillämpar vid inlärning.

Kortfattat utgår den grundmallen från;

 

 • Belöningsbaserad träning, som betyder att godis och/eller leksak används för att motivera hunden till att utföra och upprepa ett visst beteende (används ihop med en förstärkare, gärna, men inte nödvändigtvis en klicker). Belöningsbaserad träning utgår ifrån att man belönar de beteenden man vill ha hos hunden, (positiv förstärkning) det vill säga man letar efter "goda uppföranden". Förenklat; Goda vanor kommer att vinna över de dåliga i och med att förstärkningen av felbeteenden minimeras.
 • Timing & Kriterium Förstärka igenkänningstecknet så exakt som möjligt. Vara tydlig så hunden till 100 % har förstått vad du menar. Inte planera för fler kriterium än vad vi klarar av att hålla.
 • Vägledning, bistå hunden till rätt handling och om så behövs arrangera även miljön för att få fram beteendet. Vägledning för mig innebär likaså att hunden får lära sig vad som är fel handling, (genom ett  speciellt ord eller tecken) och som alltid kommer tillsammans med information om rätt handling som leder till belöning. Ingen dominans i vägledning men klart och tydligt.
 • Korta pass med hög belöningsfrekvens, har visat sig ha en hög inlärningsgrad hos hunden.
 • Vilopauser, inlärning sker i vila.
 • Nyfikenhetsövningar som kan ses som ett improviserat spel för att utlösa en viss handling från hunden. Ett exempel på nyfikenhetsövning kan vara; Om du önskar att din hund ska nosa/söka på ett visst område men du har ännu inget kommando eller någon association som utlöser detta beteende hos hunden, så kan man göra följande; Man böjer mig ner mot backen och sniffar intensivt över en liten yta och bryr mig inte så mycket om hunden. Hundar är nyfikna och kopierar gärna sina flockmedlemmar, det är en överlevnadsinstinkt. Vad tror du hunden i ovan nämnda fall gör?! Troligen kommer hunden att vilja undersöka området lite närmare. Vad händer om du upprepar övningen och hunden dessutom får en godisbit för att den sniffar mot marken och därefter finner en leksak?! Med största sannolikhet kommer den att göra om beteendet om inte omgivningen bjuder på mer lockande alternativ.
 • Oavsett vad hunden kommer att finna för typ av föremål/preparat kommer den att fortsätta upprepa beteendet om belöningen är tillräcklig. Är förstärkaren för hög, det vill säga belöningen har fått för stort värde för hunden så kan det ge felaktiga resultat. Exempel på det kan vara blindmarkering, (felmarkering) svagt nosarbete, det vill säga hunden springer mer än den söker och andra irrationella beteenden. Dessa handlingar behöver inte komma direkt utan kan komma smygande efter en längre tid. En del hundar är mer mottagliga för belöning än andra. Går det för långt, (beteenden vid inlärning ändras med tiden) kan man få hundar som är mer "belöningsfokuserade" istället för "uppgiftsfokuserade".
 • Associationsövningar som bygger på att koppla ihop händelserna/beteenden i hundens minne som leder fram till hundens färdigheter.
 • Miljöträning Hunden ska tränas i att kunna utföra sina färdigheter i alla förekommande miljöer med dess störningar. En lydnadstävling är en typ av miljö, specialsök i en industribyggnad är en annan typ.

 

Hunden är färdig, klara - färdiga - gå!! 

Nu så, är vi många som tänker eller har tänkt, är det väl bara att köra på då!!

Har man lagt ner ett jättejobb på grundfärdigheter hos hunden så har man avsevärt större förutsättningar för att lyckas om man inte gjort det. Det kan liknas vid en husbygge där man är noga med förberedelser som bl a spackling och slipning innan tapeten kommer upp. Utan grundning sitter tapeten ett tag, men kommer så småningom att falla ned. Man brukar säga att fusk alltid lyser igenom efter ett tag. Din hund kan utföra sina uppgifter utan kvalificerad grundning, men dessa färdigheter riskerar att krackelera så småningom...

Nu är dock hunden ingen tapet som tur är utan en allra högt levande varelse. När hunden är "färdig" börjar visserligen den roliga utdelningen, (för många, inte alla) som exempelvis att kunna starta i ett bruksprov eller jobba operativt inom specialsök. Men, beteenden är inte statiska! En av hundens överlevnadsinstinkter bland många andra, är att spara på energi i vissa situationer, "Hur kan jag göra det här mera effektivt" tycks hunden tänka. Vi tänker, "Varför börjar min hund att fuska nu??"  

Bevara färdigheter

För att bibehålla hundens fortsatta färdigheter fordras det underhåll. Kortfattat kan det innebära;

 • Löneförhandling, hunden tycker inte att nuvarande belöningsgodis är tillräcklig, men kan tänkas jobba för exempelvis kycklingfilé och/eller en kampleksak.
 • Repetition ibland behöver vi påminna våra hundar om vissa moment eller specifika detaljer. Speciellt efter tävlingar eller andra mer krävande utföranden i miljöer där vi inte har kontroll på omgivningen.
 • Semester, total vila och rekreation från arbetsuppgifter under en längre tid, gärna i en mysig miljö som skog, hav eller sjö.
 • Fortbildning hundens förståelse för uppgiften fördjupas och den brukar bli mer motiverad om du erbjuder den en vidareutbildning. Åk iväg på en rolig kurs!
 • Byte av arbetsuppgifter vissa individer trivs och klarar av uppgifter som inte nämnvärt ändrar sig under en längre tid. Vissa behöver ombyte. Det betyder inte att uppgifterna behöver bytas ut permanent eller försvinna. För hundens del kan det innebära att den byter en gren till en annan i sportsammanhang, jakthunden som får prova på en kurs i  t ex agility med mera.

 

Tycker du att det påminner om arbetslivet för oss människor?! Mycket möjligt men jag är inte ute efter att på något vis förmänskliga en hund. Tvärtom. Just dessa ovan nämnda punkter är teoretiska exempel hur man kan bevara hundens lust och vilja att fortsätta utföra de uppgifter enligt våra önskemål. Min tanke bakom det är att vi inte bara ska ta "saker och ting" för givet. Post
Samtal
Karta
Om
Instagram