Specialsök - Spår - Lydnad

      Uppdrag & Utbildningar OM SPECIALSÖK

Specialsök innebär att hunden letar efter ett visst ämne eller preparat, även kallat preparatsök. Ämnet kan i stort sett vara vad som helst, bara det avger en doft. Det finns många dofter som går under benämningen "luktfria" men dessa ämnen är sannolikt bara luktfria i människans värld. Hundens luktsinne är så oerhört överlägset vårt och de har dessutom ett doftminne som är mycket bättre.

Rent praktiskt innebär det att vi använder oss av hunden för att söka efter det vi inte kan hitta eller det som hunden finner snabbare än oss. Specialsökhundar används bla till att leta efter ämnen som narkotika, bomb & sprängmedel, lik, gasläckor, cancer, diabetes, malm, skadedjur som exempelvis vägglöss och råttor mm,  olika typer av mögel, miljögifter, matsvampar mm. Det finns även barnsökande specialhundar samt ID-spårande hundar som kan spåra efter både människor och djur.

Specialsökande hundar kan alltså användas till många viktiga och samhällsnyttiga ändamål. Man kan utbilda dem mot tjänst likväl som till hobby eller som ren aktivering. Det är vid det här laget ett väldokumenterat faktum att hundar som får använda sig av sitt primära sinne vilket luktsinnet är, mår så mycket bättre. De blir harmoniska och friska..., många så kallade "problemhundar" skulle förmodligen inte upplevas som det om de fick aktivera sig på rätt vis.


Moment som ingår vid specialsök hos SpecialHunden:


  • Doftinlärning vid plattform
  • Sök vid golvbana
  • Target och ytsök, inom-, och utomhus.
  • Sök i rum 
  • Vattensök
  • Stadgeövningar, (sitt-stanna kvar, fokus på uppgiften).
  • Operant inlärning, (klickerträning).
  • Momentinlärning; nyfikenhetsövningar, social förstärkning, lek och belöningsteknik.
  • Precisionsspår, (kontrollerad koncentration-, och uthållighetsövning).
  • Doftminnesövningar

  

Plattformen

Illustration av "Plattformen" konstruerad av Lennart Wetterholm.

Doftinlärning av ett nytt preparat sker i en störningsfri miljö, (labbmiljö) vid ett speciellt träningsredskap, en så kallad "Plattform". Den är utformad för att på ett optimalt vis ge hunden och föraren rätta förutsättningar för ett exakt resultat.  

Plattformen är byggd så att föraren till viss del är dold bakom en skärm och så till vida inte kan ge indirekta och missledande förstärkningar. När hunden är vid rätt ämne blir den direkt förstärkt via en klicker/markör och belönas med godis. Med stor fördel kan man lägga in olika typer av störningsdofter. Dessa kan vara allt ifrån neutrala dofter till mer svåra som t ex löptikslukt, viltlukt, doften av katt, mat mm. Här finns en stor vinst - hunden lär sig inte bara vilket ämne som leder till belöning, den lär sig dessutom att vissa "oemotståndliga" dofter inte leder någonvart. En så kallad  "utsläckning" sker.  

Det finns stora skillnader i resultat vid doftinlärning om man börjar vid plattform istället för att börja direkt på golvbana.

I korthet innebär det att man som förare inledningsvis kan göra en hel del "fel" men din hund kommer inte att uppfatta det. Däremot kommer din hund att uppskatta denna nosaktivering enormt mycket. Det finns en mängd avancerade doftövningar man kan öva på i plattformen med resultat som är förvånansvärda. 

För gamla hundar som har svårt att röra sig, (stel i leder, mm) eller andra hundar som av någon anledning inte får anstränga sig fysiskt är denna aktivering på plattformen toppen!                                                  Post
Samtal
Karta
Om
Instagram