ID-SÖK

ID-Sök - Går ut på att lära hunden matcha ihop en individs doft på ett föremål till ett annat föremål. Hunden får en individs doft presenterad på en så kallad smeller, därefter ska hunden peka ut samma individs doft på ett annat föremål som finns utplacerat tillsammans med flera andra och varierade föremål med dofter från olika individer, (så kallad urvalssituation).  

ID-Sök är en utmärkt doftminnesträning där vi får doftintelligenta hundar. Det kan även användas till en samhällsinsats där vi nyttjar hundens kunskaper att identifiera en försvunnen person eller försvunna djur genom ID-Spår.

Förutsättningen är dock att hunden måste ha lärt sig:

1. Spårtekniken, (att följa en individs fotspår i varierade miljöer och omständigheter, även smittade miljöer med kraftig störning).

2. Riktningsbestämning av spåret, (spårupptag).

3. ID-Sök.

4. Associera ID-Söket till spåret. 

Kursupplägg:

Mindre grupp om max 5 ekipage - Halvdag, (ett pass om 4 timmar): 550 kr/ekipage. Heldag: 850 kr/ekipage.

2 ekipage: Halvdag, (ett pass om 4 timmar): 900 kr/ekipage.  


Grundinlärningen för ID-sök kan se ut på olika sätt. Vid SpecialHunden får du och din hund lära dig en "ID-lek". Den är relativt enkel och konkret. ID-leken är en mycket bra grund för all fortsatt vidareutbildning till kvalificerad ID-sökhund och/eller ID-spår. För info om spårkurs, klicka här!

 

ID-Sök är en rolig och effektiv doftminnesövning som passar alla hundar! 


Post
Samtal
Karta
Om
Instagram