BLOGG

Min blogg


Tillbaka till översikten

2018-01-17

Urvalsbanor, varför det?

Urvalsbanor används inom specialsök/nosework för att lära hunden vilken doft/preparat som leder till belöning. För att säkerställa att hunden har förstått att det är doften i sig och inte behållaren/burken som leder till belöning, så finns därför ett antal likadana behållare med andra dofter i. Dessa kallas för "störningsdofter" och kan finnas i olika antal och med varierade dofter.

Hunden lär sig att urskilja och särskilja rätt doft, kallas även för "doftdiskriminering". Den absolut främsta anledningen till varför man använder sig av urvalsbanor är för att kunna ta kontroll över doftmolekyler. Eftersom vi inte kan se dessa och inte alltid kan lukta oss till dem i samma utsträckning som hunden kan så behöver vi redskap för att kunna säkerställa vissa kriterier.

Det finns bra och det finns sämre typer av urvalsbanor. Det man ska komma ihåg är att här läggs grunden för det framtida sökarbetet och sökmönstret.

Önskvärt är att få en hund som söker lugnt och metodiskt utan att ta hjälp eller låta sig påverkas av sin förare. Vi vill också ha stor motivation och doftsäkerhet på själva doften/preparatet.

Ingen urvalsbana är komplett, i mina ögon. De har alla sina fördelar men även nackdelar. Mycket av så kallade "felbeteenden" kan avhjälpas genom ett smart träningsupplägg där vi arrangerar miljön för att kunna förstärka/belöna de beteenden vi vill ha.

Det jag tror på, är att träna hunden i många olika typer av urvalsbanor. Hunden blir säkrare och förstår uppgiften bättre. När hunden förstår, så ökar också motivationen och sökglädjen.

Med rätt typ av urvalsbanor så slipper vi felbeteenden som oftast beror på att hunden inte har förstått kriterierna.

Varje typ av urvalsbana har en särskild "uppgift" där jag vill förstärka vissa beteenden, (förutom doftinlärningen då). För att ta plattformen som exempel; (se bilder under inlägget) där syns inte förarens kropp bortsett från ansiktet. Hunden kan därmed inte ta "hjälp" av förarens signaler. Hunden ser heller inte "godishanden", vilket är en oerhörd stor föredel för de flesta hundar. De andra banorna klarar att förstärka andra beteenden som inte plattformen klarar.

De andra typerna av urvalsbanorna som finns med på bilderna kallar jag för "Golvbana", "Tesilar på vägg", "Väggtavla", och "Targetsök". Den gröna golvbanan kallar jag för "18-hålsbanan". Inte en golfbana..;) Men tekniskt sett en väldigt svår bana. Den är perfekt för flerkombinationspreparat, typ Nosework. Flera av dessa har jag tillverkat själv, de är helt unika och kombinationen av dessa banor finns bara hos SpecialHunden.

I samtliga urvalsbanor kan man göra avancerade övningar som gör hunden väldigt doftsäker. Inledningsvis tränas hunden i en urvalsbana åt gången. När hunden kan söka i alla urvalsbanor i känd miljö så byter vi till främmande och mer svåra miljöer, (utomhus etc.).

Urvalsbanor är som vilka andra hjälpmedel som helst inom inlärning hos hundar. Successivt så minskas dessa hjälpredskap till att bli "osynliga" redskap och formar fram till det färdiga resultatet. Jag vill gärna att hunden är med och förstår den "röda tråden" hela vägen från "start till mål".

Oavsett vilken typ av hund det är, så blir den väldigt trött. Här krävs koncentration! Detta passar alla typer av hundar och förare oavsett mål och ambitioner.

 "Plattformen" Urvalsbana
 "Tesilar på vägg" Urvalsbana
 "Targets på vägg" Urvalsbana
 "Targets på vägg" Urvalsbana
 "Golvbana" Urvalsbana
 "Golvbana" Urvalsbana
 "18-hålsbanan" Urvalsbana
 "Väggtavlan" Urvalsbana


Tillbaka till översiktenPost
Samtal
Karta
Om
Instagram